AMV/CMV

AMV - anime music video

Anime music video, eller AMV för kort, är en tävling där klippning, redigering och skapande bedöms! 

Ditt bidrag kan inte innehålla undertexter, eftertexter, tv-logor eller dylikt. T.ex texten som spelas under ett anime intro kan inte vara med i din AMV.

CMV - COSPLAY music video

I cosplay music video, eller CMV för kort, är en tävling där filmning, redigering och agerande bedöms! 

Cosplays i videon behöver inte vara gjord av den tävlande, köpt eller lånad går bra, så länge karaktärerna är igenkännbara från källmaterialet är allt tillåtet. Du kan vara hur kreativ du vill i ditt skapande!

Gemensamt för AMV/CMV

Tävlingen för både AMV och CMV är på fredagen den 9:e december och kommer att gå till på samma sätt. När det är dags för tävlingen kommer ditt(eller gruppens) namn och bidragets namn att läses upp, vi visar upp bidraget med projektor på stora scenen. Bidraget kan vara publicerat innan tävlingen och behöver inte vara nytt för att få vara med i tävlingen!

Om det är det för få bidrag som kommer in för att kunna hålla i en tävling så kommer vi att endast ha en visning av bidragen istället för en tävling. 

Som tävlande måste du hålla de utsatta tiderna som kommuniceras till dig. Du måste skicka in ditt bidrag senast onsdag den 7:e december 23:59, och komma på en obligatorisk samling på konventet, klockan 20:00 på fredagen den 9:de december, så att vi vet att du är på plats. 

Om ni är en grupp som tävlar räcker det med att en av er kommer på konventet. Missar du en tid, och du som tävlande inte kontaktar oss vid förhinder, kommer vi anta att du har ångrat dig och du kommer strykas från tävlingen. Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör kommer att skickas ut till alla tävlande.

  • Du kan ha max 1 tävlande bidrag åtgången. Har du jobbat på flera bidrag kan du bara representera 1 på tävlingen. 
  • Bidraget ska vara minimum 1 minut och 30 sekunder och inte längre än 4 minuter.
  • Bidraget måste vara en musikvideo, inte en kort film, trailer eller dylikt.
  • Bidraget kan inte vara för en 18+ publik då bidragen kommer att visas på stora scenen och vi har ingen åldergräns för konventet. Teman som våld och blod är tillåtna men tänk på hur du använder dem så att det kan visas för en större publik. Om vi bedömer att den är opassande kan vi tyvärr inte acceptera bidraget i tävlingen.
 

Specifikationer ditt bidrag behöver ha:

Videoupplösning 1080p eller 4k

Max file size är 1gb

Video codec: x264, Xvid, vidx

Audio codec: mp3, flac, wav

Audio: minimum är 44,100hz, 128kbps. Men vi rekommenderar: 48,000hz, 320 kbps.

Format: mp4, mkv, wmv, mov

Som tävlande är det ett krav att ni uppträder sportsligt mot varandra, både på konventet och under tävlingen. Det gäller gentemot andra tävlande, arrangörer, domare och övriga besökare. ConFusion har absolut nolltolerans mot allt diskriminerande, hatiskt, homofobiskt, rasistiskt eller annat kränkande beteende. 

Lägg upp bidraget i google drive och länka bidraget i anmälan!

 

Har du frågor? Skicka dem till amvcmv@confusion.nu

ConFusion 2022

Världskulturmuseet

Södra Vägen 54

412 54 Göteborg

Hikari-Kai

Arena 29

Djurgårdsgatan 29

414 62 Göteborg

Följ oss