Regler & F.A.Q.

Ordningsregler

Överträdelse av dessa kan leda till tillrättavisning, klippt band och avvisning från området. I allvarliga fall kommer vi även att polisanmäla. Om du upplever att någon inte följer reglerna, kontakta våra trygghetsvärdar.

 • Knivar och andra blank- och skarpvapen är strängt förbjudna enligt lag.
 • Inga djur är välkomna på området. Undantag görs för servicehundar i tjänst mot uppvisande av intyg på behov utfärdat av landsting eller motsvarande.
 • ConFusion förbehåller sig rätten att närsomhelst be om tillstånd för att visitera dig och/eller din packning. Vid nekande kan du komma att avvisas från området.
 • ConFusion accepterar inte kränkningar mot personer. Om du har blivit kränkt, tala med en trygghetsvärd så hjälper hen dig.
 • Respektera ConFusions personal och följ alla instruktioner från funktionärer. Detsamma gäller Världskulturmuseets egen personal.
 • Om du ser ett bråk, tillkalla alltid en trygghetsvärd. Ge dig aldrig in i något själv.
 • Öppen eld är strikt förbjudet på hela konventet.
 • Nödutgångar och brandgångar får absolut inte blockeras. Lägg inte saker där. Om så sker kommer de flyttas på.
 • Om brandlarmet går, gå då genast ut utan att hämta något. Oavsett vad du håller på med är din säkerhet viktigast.
 • Alkohol- och/eller drogpåverkade personer kommer att avvisas och lämpliga myndigheter informeras om det inträffade.
 • Alla former av snatteri polisanmäls.
 • Sover gör du endast i sovsalar, inte på Världskulturmuseet.
 • Det är inte tillåtet att äta eller ha sex i sovsalarna.
 

* Vid extrema kränkningar som faller under Sveriges lagar för diskriminering kommer polisanmälan att göras enligt den utsattes önskan och personen som utsatt någon för kränkning kan komma att avvisas från området. Detta inkluderar liknande uttryck på alla språk och med gester.

Trivselregler

Överträdelse av dessa leder till tillrättavisning. Om du upplever att någon inte följer reglerna, kontakta våra trygghetsvärdar.

 • Respektera alla på ConFusion, oavsett bakgrund.
 • Be om tillåtelse innan du fotar en person. Det är inte bara artigt utan bidrar ofta till att bilder blir bättre också.
 • Be om tillåtelse innan du rör någon eller någons saker.
 • Det är inte tillåtet att bära klädesplagg med kränkande eller hotfullt motiv, text, symboler eller budskap. ConFusion har tolkningsföreträde.
 • Vi använder inte skällsord då vi pratar med eller om varandra.*
 • Visa respekt inför andras allergier.
 • ConFusion ansvarar inte för några personliga tillhörigheter som du förvarar i sovsalarna eller någonstans på konventet.
 • Spraya inte hårspray inomhus, på konventet eller i sovsal.
 • Lägg sopor och pant i sop- och pant-kärl, inte på marken.
 • Försök att inte lägga skräp i, eller stapla på, eventuella överfulla soptunnor. Släng dina sopor i ett annat sopkärl och meddela oss om var det behöver tömmas.
 • Ta hand om dig själv:
  • Drick mycket, framförallt vatten.
  • Ät ordentligt med mat, inte bara godis och snacks.
  • Sov flera timmar i sträck, minst 6 timmar per natt.
  • Duscha vid behov och sköt din hygienen.

REGLER KRING COSPLAY

 • Dina props, t.ex vapen, måste vara tillåtna enligt svensk lag.
 • Det är förbjudet att ha draget blankvapen på området. Under cosplayfotografering samt på scenen får du självklart posera med ditt vapen, men alla andra tider skall det vara undanstoppat.
 • Vapenreplikas av nutida pistoler, exempelvis airsoft, måste ha en säkerhetsplugg i mynningsröret och i övrigt uppenbart vara ofarliga.
 • Om ditt vapen uppenbarligen inte liknar något som kan vara farligt för andra (t.ex ett vapen i papier maiché eller dylikt) så behöver du inte vara orolig för att bryta mot våra regler.
 • ConFusions trygghetsvärdar och arrangörer förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera att just ditt medhavda vapen inte bryter mot föreskrifterna.
 • Din cosplay får inte uppfattas som kränkande eller uppenbart hotfull gentemot andra. ConFusion har tolkningsföreträde.
 • Följade props är förbjudna:
  • Klingor, påkar,  klubbor av metall eller trä.
  • Funktionella pilbågar och armborst.
  • All typ av ammunition (pilar med metallspets, kulor, nerf-darts, etc.)
  • Luftburna föremål.

F.A.Q.

Q: Var köper jag biljetter?
A: Du kan köpa biljetter på Kippu, länk till butiken finns på vår startsida. Du kan även köpa entré på plats.

Q: Kostar det för barn?
A: ConFusion är gratis för besökare under 7 år.

Q: Är det okej att hälsa på konventet utan biljett?
A: Nej. Från och med i år har Världskulturmuseet betald entré. Du kan köpa Årskort eller Dagsbiljett i deras reception på plats. Museet tar ingen entré för besökare under 18 år.

Q: Jag är förälder som vill följa med mitt barn på ConFusion. Vad kostar det för mig?
A: Föräldrar till besökare under 13 år kan köpa Föräldrabiljett på Kippu eller i entrén.

Q: Får ledsagare följa med gratis?
A: Ja, licenserade ledsagare, personliga assistenter och tolkar får följa med besökare gratis.

Q: Har ni garderob?
A: ConFusion har ingen bemannad garderob, men det finns skåp med kodlås på entréplan.

Våra samarbetspartners