Gå med i sveriges peppigaste förening!​

Varför bli medlem?

Som medlem är du med och bestämmer vad föreningen ska göra under sitt verksamhetsår. Du är även med och bestämmer vilka du vill ska driva föreningens arbete.

Ju fler medlemmar vi är, desto bättre förutsättningar har vi för att söka bidrag. Det gör att vi sen kan anordna större och roligare konvent.

Medlemskap är dessutom gratis!

Ur stadgarna

§7 Bli medlem
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen. Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem. Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

Läs föreningens stadgar

Registrera dig på ebas