regler

allmäna regler

 • Deltagare måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige.
 • Deltagare måste ha ett aktivt medlemskap i föreningen ConFusion vid tävlingstillfället.
 • Deltagare måste uppträda sportsligt mot dom andra tävlanden, domarna och funktionärerna.
 • Deltagare måste vara i tid till repetitioner, förbedömningen, showen eller andra utlysta tider.
 • Deltagare bör tävla med en dräkt som dom även kan tänkas tävla med i Cosplay-SM.

Dräkt

 • Deltagare måste ha skapat sin dräkt från grunden. Undantag görs för skor, peruker och strumpbyxor.
 • Deltagare ska själv ha på sig sin dräkt på scenen under tävlingen.
 • Deltagare ska kunna bära hela dräkten och alla tillhörande props på och av scenen.
 • Deltagare ska kunna redogöra i detalj för alla tekniker som använts och vilka delar/moment som eventuellt köpts eller modifierats.
 • Karaktären måste finnas porträtterad i färg på minst en (1) högupplöst referensbild.
 • Deltagare tillåts ha kostymbyten eller flera olika dräkter under sitt framträdande.
 • Följande dräkter tillåts inte i denna tävling:
  • Original characters (egenskapad karaktär utan professionellt publicerad förlaga).
  • Genderbends (omtolkningar av en karaktärs typiskt könskodade kläder).
  • Gjinkas (mänskliga omtolkningar av icke-mänskliga karaktärer).
  • Fanart (alla verk där karaktären avbildas, men som inte är en del av det publicerade originalet där denne härstammar från. I detta räknas fanficition och dōjinshi in).
  • Dräkter som vunnit 1:a pris i tidigare cosplaytävlingar (har dräkten vunnit andra priser är den godkänd att tävla med).
  • Dräkter som tävlats med i Cosplay-SM tidigare.

Assistenter

 • Deltagaren tillåts att ha assistenter som hjälper till under tävlingen.
 • Assistenterna får vara en del av deltagarens framträdande. Det ska vara tydligt under framträdandet vilken karaktär som är i fokus.
 • De eventuella dräkter som assistenter bär får vara köpta eller gjorda av någon annan. Är de gjorda av deltagaren kommer även de tas i beaktning vid bedömningen.

Framträdande

 • Deltagaren ska kunna redogöra i detalj för domarna hur dess framträdande har planerats & koreograferats samt hur eventuella ljudfiler, grafik och andra moment kring dess framträdande har tagits fram.
 • Framträdandet ska vara mellan 90 och 150 sekunder långt.
 • Om deltagaren har assistenter som en del av dess framträdande så ska det framgå tydligt vem det är som tävlar och denne bör vara i fokus.
 • Scenprops och effekter får vara köpta. Dessa meddelas om i förväg för godkännande.
 • Pyroteknik och explosioner är inte tillåtna på scen.

Diskvalificering

Arrangör bibehåller sig rätten att diskvalificera tävlande som brutit mot tävlingens eller ConFusions regler. Detta görs både muntligt och skriftligt. Vid lagbrott görs polisanmälan.

kompletterande information

Om tävlingen av någon anledning inte kommer att kunna anordnas som planerat, kommer ConFusion i samråd med samarbetspartners att ställa in evenemanget. Deltagare kommer om så sker att bli kontaktade omedelbart, och kan vid bedömning få kompensation för uteblivet tävlingstillfälle.

ConFusion bibehåller rätten att uppdatera tävlingsregler innan sista anmälningsdatum. Anmälda deltagare informeras om detta sker.

Senast uppdaterad 2023-08-02.